Portfolio

Master thesis

Master thesis

Detailed
Stripko Youtube

Stripko Youtube

Web
Ales KAPUN CHANNEL

Ales KAPUN CHANNEL

Video
Svenov Kanal – YOUTUBE

Svenov Kanal – YOUTUBE

Video
Stripko.com

Stripko.com

Web
303.si – url shortner

303.si – url shortner

Web
Svece.info – candle shop

Svece.info – candle shop

Web